Ársskýrsla
2016

Lykiltölur í rekstri ársins 2016

 

Hagnaður 4.243 m.kr.
Arðsemi fjárfestingareigna (m.v. meðalstöðu) 5,72%
Rekstrarhagnaður fyrir matsbreytingar og afskriftir 4.377 m.kr.
Rekstrartekjur 6.643 m.kr.
Leigutekjur 6.111 m.kr.
Meðallengd samninga m.v. núverandi leigusamninga 8 ár
Vaxtaberandi skuldir 49.499 m.kr..
Handbært fé frá rekstri 2.568 m.kr.
Handbært fé í lok árs 888 m.kr.
Eiginfjárhlutfall 34,50%
Fjárfestingareignir metnar á gangvirði 83.027 m.kr.
Stöðugildi í lok árs 26
Hluthafar 760

 

Þróun tekna

Þróun kostnaðar

Rekstrarkostnaður - hlutfall af leigutekjum

Áherslur í starfsemi og rekstri

Félagið hefur lagt áherslu á stækkun eignasafns og kröftuga útleigustarfsemi. Með þeim hætti hefur félagið náð að nýta vel þá sterku hagsveiflu sem við erum nú stödd í. Eftirspurn og afköst í útleigu á síðustu tveimur árum hefur verið gríðarlega góð. Skrifað var undir leigusamninga um  58 þúsund fermetra árið 2016, sem er á við þriðjung af eignasafni Regins við skráningu á hlutabréfamarkað 2012. Vel hefur gengið að endurnýja eldri samninga sem hafa verið að renna út. Eins hefur gengið vel að endurskipuleggja eignasöfn sem keypt hafa verið á undanförnum árum. Lykill að góðum árangri er vönduð áætlanagerð með langtímasýn að leiðarljósi sem byggir á þekkingu og upplýsingasöfnun.

Leigusamningar - fermetrafjöldi