Markaðurinn
2016

Stærstu hluthafar

 

Nr.

Hluthafi

Hlutir

%

1

Lífeyrissjóður verslunarmanna

200.388.362,00

12,88%

2

Stefnir hf. 

184.846.836,00

11,88%

3

Gildi - lífeyrissjóður

114.730.738,00

7,38%

4

Sigla ehf.

100.000.000,00

6,43%

5

Stapi lífeyrissjóður

90.819.956,00

5,84%

6

Lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins. 

85.000.000,00

5,47%

7

Söfnunarsjóður lífeyrisréttind

52.337.947,00

3,37%

8

Sameinaði lífeyrissjóðurinn

48.815.126,00

3,14%

9

Lífsverk lífeyrissjóður

47.948.142,00

3,08%

10

Sjóvá-Almennar tryggingar hf.

36.678.038,00

2,36%

11

Eaton Vance Management 

35.041.038,00

2,25%

12

Vátryggingafélag Íslands hf.

30.550.566,00

1,96%

13

Íslandsbanki hf.

28.756.307,00

1,85%

14

Akta sjóðir hf. 

28.286.241,00

1,82%

15

Íslandssjóðir hf. 

26.736.493,00

1,72%

16

Birta lífeyrissjóður

26.415.299,00

1,70%

17

Festa - lífeyrissjóður

25.509.069,00

1,64%

18

Brimgarðar ehf

24.000.000,00

1,54%

19

Nordic Holding ehf.

23.265.197,00

1,50%

20

Júpíter rekstrarfélag hf. 

23.130.438,00

1,49%

 

Samtals 20 stærstu

1.233.255.793,00

79,29%

Hluthafar Regins hf. voru 760 í lok árs 2016 samanborið við 581 á sama tíma 2015. Fjöldi einstaklinga sem hluthafa hefur aukist til muna.

Lífeyrissjóður verslunarmanna er með 12,88% hlutdeild í heildarhlutafé félagsins, Stefnir hf. er annar stærsti hluthafinn með 11,88% og Gildi - lífeyrissjóður þriðji stærsti með 7,38% hlutdeild. Hlutdeild stærstu hluthafa hefur farið lækkandi með stækkandi eignasafni, dreifðari eignaraðild og nýjum stórum hluthöfum.

Þróun hlutabréfaverðs

 Á hluthafafundi 22. mars 2016 var stjórn veitt heimild til að auka hlutafé félagsins um 126.600.000 krónur að nafnverði. Hlutafjáraukningin tók gildi í kerfum Nasdaq Iceland hf. þann 29. mars 2016. Hlutafjáraukningu var ráðstafað til kaupa Regins á öllum hlutum í fasteignafélögunum Ósvör ehf. og CFV 1 ehf. Lögbundinn forgangsréttur hluthafa gilti ekki um hið nýja hlutafé. Hlutafé í Regin fyrir hlutafjáraukninguna var 1.428.700.000 krónur að nafnverði og er að henni lokinni 1.555.300.000 krónur að nafnverði. Hver hlutur í Regin er ein króna að nafnverði.

Þróun hlutabréfaverðs í Regin var jákvæð á árinu 2016. Fjöldi viðskipta með bréf í félaginu var 1.400 og heildarvelta á árinu var 23,9 milljarðar króna sem er aukning frá fyrra ári þegar veltan nam 14,9 milljörðum króna.

Árslokaverð á bréfum Regins í kauphöllinni var 26,2 en var 19,6 árið 2015. Gengi bréfa félagsins hækkuðu því um 33,7% á árinu og var langt umfram úrvalsvísitöluna (OMXI8) sem lækkaði um 9,0% árið 2016. Markaðsvirði félagsins í árslok nam 40,7 milljörðum króna en var 28 milljarðar króna í árslok 2015.

Skipting hluthafa eftir hlutafjáreign

Lífeyrissjóðir voru stærsti hluthafahópur Regins í árslok 2016 með 43% eignarhlut og lækkar lítillega frá fyrra ári. Bankar og einkahlutafélög bæta lítillega við sig. Mestu breytingar milli ára liggja í minni eignahlut fjárfestingasjóða sem fara nú með um 24% hlut en fyrir ári 28%. Áhuga erlendra fjárfesta á félaginu hefur aukist og halda erlendir aðilar nú á um 3% eignahlut í Regin.